photo.circle

GRANT

 

फोटो.सर्कल ग्राण्ट २०२०


27 May 2020

नेपालमा रहेका फोटोग्राफर, पत्रकार र मल्टिमिडिया कथावाचकहरुलाई यो महामारीको दौरान कोभिड १९ को असर र प्रतिक्रियाहरुबारे बताउन र त्यसको दस्तावेज बनाउन सहयोगका उद्देश्यले १० साना अनुदानको घोषणा गर्न पाउँदा फोटो सर्कल उत्साहित छ । आर्थिक सहयोगका साथै, अनुदान प्राप्त गर्नुहुने महानुभावहरुलाई अनुसन्धान र सम्पादकीय सहयोग समेत प्रदान गरिने छ र कृषि, जनस्वास्थ्य, शिक्षा लगायत अन्य […]

photo.circle.grant.2015


28 February - 31 July 2015

photo.circle announces the launch of a new photography grant program in association with Climate+Change, to produce in-depth work on social, political, economic, environmental and other issues related to climate change. The grant will accept proposals from photographers and visual journalists for still photography projects. This year, two grantees will receive a grant of Rs. 1,00,000 […]